رویکرد به ITS از دیدگاه حمل ونقل وترافیک ودیدگاه مدیریت شهریرویکرد به ITS از دیدگاه حمل ونقل وترافیک ودیدگاه مدیریت شهری :

سیستم های هوشمندحمل ونقلی که به حل مشکلات ترافیک شهرها کمک می نمایند دردودسته کلی طبقه بندی می‌شوند.دسته اول سیستم هایی که به طورمستقیم با ترافیک شهر مرتبط هستند ودسته دوم سیستم هایی که اگرچه درنظر اول ربطی به مسائل ترافیکی ندارند اما وجود آنها برای کمک به بهبود وضعیت ترافیک شهری مؤثر می باشد. برای تشریح بهتر موضوع  بکارگیری ITS از دیدگاه حمل ونقل وترافیک و دیدگاه مدیریت شهری به تفکیک بررسی می گردد.

از دیدگاه حمل ونقل وترافیک سیستمهای هوشمند حمل ونقل با تکیه بر زیرساختهای متعدد موجود وبا بهره گیری از امکانات ارتباطی وزیرسیستم های دیگر مدیریت برجریان وترافیک شهرها وروان نگه داشتن جریان ترافیک شهری را انجام‌می دهند. این سیستم ها علاوه برعملکرد مجزا قادرند درصورت یکپارچه سازی در سطح بالاتری ترافیک شهرها را سامان داده واداره کنند.


مشخصات

  • منبع: http://sunwave.persianblog.ir/post/5
  • کلمات کلیدی: شهری ,دیدگاه ,وترافیک ,ونقل ,ترافیک ,مدیریت ,ونقل وترافیک ,مدیریت شهری ,ترافیک شهری ,سیستم هایی ,ترافیک شهرها ,وترافیک ودیدگاه مدیریت ,ونقل وتر
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها